Oferujemy unikatowy w Polsce elektroniczny system do przeprowadzania wyborów w czasie rzeczywistym w wielu lokalizacjach jednocześnie.
Dzięki specjalistycznym czytnikom dysponujemy systemem, który automatycznie weryfikuje tożsamość głosującego. Zautomatyzowane są również procesy liczenia głosów co umożliwia błyskawiczną prezentację wyników.
Gwarantujemy pełną ochronę danych wprowadzonych do systemu. Aplikacja uniemożliwia powiązanie danych osoby głosującej z oddanym głosem.
Elektroniczny System Wyborczy umożliwia prezentację wyników natychmiast po zakończeniu wyborów, niezależnie od miejsc lokalizacji terminali do głosowania.
Bardzo prosty, przejrzysty, intuicyjny, łatwy w obsłudze graficzny panel admininstracyjny.
System zapewnia możliwość przeprowadzania wyborów w wielu miejscach jednocześnie. Rozwiązanie to pozwala organizować głosowania m.in. w dużych przedsiębiorstwach lub firmach posiadających wiele oddziałów.
Zapewniamy kompleksową obsługę każdych wyborów obejmującą m.in. pomoc prawną, specjalistyczne doradztwo w zakresie organizacji i formuły wyborów, przeprowadzenie głosowania i prezentację wyników.